9.10.07

Enquesta (I)

Aquest matí s'ha relitzat un sondeig a Can Vilapou. Amb un univers d'una població major de 18 anys de 2 persones, distribuides d'una manera proporcional a la població de les CC.AA. (tal com sona), i estratificat per autonomies, trams de població i quotes de sexe (el suficient) i edat, i tenint en compte que l'interval de confiança (mútua) és del 97,6% i per p=q=0,50, el marge d'error és de 3,12, s'ha arribat a les següents conclusions:
-El 96,88% dels catalans no s'ha llegit l'Estatut. El 3,12% no ho sap (?).
-El 63,01% dels catalans consideren que el Tribunal Constitucional no ha de tocar l'Estatut, que prou pena tenim. El 24,22% pensa coses que no es poden reproduir en públic i el 12,77% s'ha posat a riure quan li ho han plantejat.
-El 100% dels catalans de Can Vilapou no pensa opinar sense base ni fonament dels estatuts de les diferentes CC.AA., que la feina és seva, i cadascú es coneix "lo" seu.
Davant la imatge d'aquesta escala, els resultats han sigut els següents:
El 33% dels catalans creuen que s'ha de pujar per la dreta. El 33%, per l'esquerra. El 33% opinen que s'ha de fer una parada al replà del mig i llegir els cartells de propaganda. Finalment, l'1%dels ciutadans d'aquest país, ja fa estona que s'espera a dalt...
--------
(Continuarà, que no tinc més temps i ja m'estava embalant!).
Publica un comentari a l'entrada