1.8.15

...... 10 ......

Deu anys només i tu tan vell; 
gelós de la llum dels seus ulls, 
has volgut tancar tes parpelles, 
però no podràs, que tots guardem aquesta llum 
i els nostres ulls seran llampecs per als teus vespres.