20.10.07

Competència...d'escales

Cada any se celebra a Banyoles la Festa Major de Sant Martirià, que pot ser considerada una festa major també pel món de la sardana. Hi ha audicions, concerts, concursos, balls, i tot referent a la sardana i a la música per a cobla.
Entre aquests actes hi ha l'anomenada "Competència de Cobles". De fet n'hi ha dues de competicions, la de cobles joves i la de cobles grans. Consisteixen en fer una audició de quatre cobles i fer rondes successives on es toquin ara una sardana per escoltar, ara una obligada, una balladora, un ballable, una popular, una estrena... I després aquestes rondes són valorades per votació popular. Una autèntica competència de cobles.
El resultat acostuma a ser força positiu, encara que de vegades algunes votacions estiguin ja cantades "de bell antuvi".
Jo el que he trobat és aquesta imatge d'una competició d'escales. De moment va pel davant la número 5, seguida per la de color verd que va empatada amb una altra, després la 6, la 4...
Qui guanyarà?