10.9.05

Faria falta?

Aquesta és la pregunta del dia. Fa falta aquí una escala? Home, doncs què vols que et digui. Potser hasta per dissimular una mica. Perquè ja està clar que per l'alçada no fa massa falta, encara que em sembla que tot "professional" té dret a accedir al seu lloc de treball en les condicions més dignes possibles. Però si l'escala ha d'estar en "concordància" amb la resta del material (fusta i ferro), doncs potser no. És ben bé que estem mantenint les tradicions, el folcklore, la música popular, etc, etc. Però potser no cal que també mantinguem els mateixos taulons de fa trenta-cinc anys, o, en tot cas, millor que mantinguem als fusters, que em sembla que si fos pels encàrrecs d'enfustissats, no menjarien massa.