5.9.05

El dubte del clau

Les escales estan subjectades a l'escenari d'alguna manera o altra. Ja n'hem vist algun cas. Però de vegades això ens comporta dubtes prou importants. Si mirem la fotografia d'avui, a mi se'm planteja el dubte de si l'escala està "clavada" al tauló o el clau és només un topall perquè encaixi i no caigui. Perquè si ho està de clavada, aleshores cada vegada que s'hagi de desmuntar s'haurà de desclavar el clau. I quin clau! Però potser aquest escenari està tot l'estiu a la plaça i coneixent el personal que corre, doncs millor fixar-lo bé.