11.5.15

#campanya_EpC_4

A les eleccions de fa quatre anys vaig pensar que estaria molt bé tenir una seu social, un local vaja, per tenir un lloc que ens visualitzés, on podríem preparar el material, fer les reunions o, el que em semblava més important, poder fer el seguiment dels resultats de les votacions en temps real, amb la seva emoció, la seva tensió i amb la incertesa de veure quin final, feliç o no, tindria l'aventura.
Aquest any he tornat a pensar el mateix i he lograt trobar un local que compleixi aquelles condicions. De fet les he millorat perquè hem passat de tenir-lo per dues setmanes a tres: un 50% de temps més.
Però el detall d'aquest any és importantíssim. El valor afegit és l'escala, un bé de déu d'escala de cargol.
Jo diria que això pinta bé aquesta vegada. Creuem els dits!