13.10.05

Usos i serveis

La majoria d'objectes encara que ténen un ús principal, els en podem trobar molts més, depenent de l'objecte i també de la nostra habilitat i visió de la jugada. Les escales, segons el diccionari serveixen per passar d'un nivell a un altre o millor dit per pujar i baixar. Però si la tenim allà al davant, no ens passarem el dia pujant i baixant, no és obligatori fer-la servir constantment. I aleshores, doncs algú també hi pot seure, per exemple. I si són dos nens ens donaran aquesta imatge tan maca (preservarem evidentment la seva cara). En aquest cas, gràcies a que és una escala una mica ampla n'hi caben dos. Veieu com quan em queixo de la mida no és només perquè hi passi jo? I us asseguro que n'he vist alguna que fins i tot n'hi cabrien tres. Molt poques, però alguna n'hi ha.