19.10.05

Levitem?

Si seguim en el mateix "escenari natural" dels darrers dos dies, avui potser que ens ho mirem del davant. Com es deu aguantar l'empostissat? Sobre els dos bancs de pedra? Està lligat a l'arbre per l'estructura aquella de bastida? O senzillament està levitant? Potser els músics ja han sortit "volant" i són al tercer, quart o cinquè cel. De vegades intentes quadrar una imatge i després surt una altra cosa. Jo que sóc l'autor de la fotografia no recordo ja com s'aguantava el cadafal "de marres". O realment no s'aguantava??