14.10.05

Ha acabat O.T. (i?)

Cal dedicar-hi un comentari? Home, la veritat és que si un dia d'aquests el Barça, per exemple, guanya alguna cosa, un alt percentatge de blocs ho comentaran, i molts d'aquests blocs dies abans hauran (i haurem) estat parlant de temes d'alta transcendència del món mundial. Per tant arribo a la conclusió que O.T. és un tema tan pervers com un altre. Podem parlar de si ho fan bé o podem parlar de la injustícia que representa pels cantants que comencen des d'abaix i s'ho han de currar molt per no saber si mai arribaran enlloc. Tinc un amic relacionat amb el món de l'audiovisual que al cap d'una estona de parlar més o menys frívolament d'OT, sempre acaba comptant els calés que va deixar de guanyar pel trasvals que ja la primera edició del programa va suposar en la indústria del disc, de l'audio i del vídeo. Bé, que la cosa donaria per molt tant si ho agafem seriosament com si no. Però com que jo he de parlar d'escales, la que he trobat que hi queda més bé és aquesta de cargol, que tot està molt enrevessat i complicat. Sort que no la vam haver de pujar (pobre contrabaix!).