18.10.05

Del ram de la construcció

Res a dir i que vagi tot el meu respecte pel davant, que jo, encara que sigui remenant papers també he estat una pila d'anys relacionat amb el ram de la construcció. I posats ja dins del ram, doncs quin millor que aquest per parlar de "construir" un escenari. I si construim, necessitarem elements i materials que s'utilitzen a l'obra, com per exemple (1,2,3, resp...), la bastida. I fent una espècie de bastida arribarem a una espècie d'escenari. Tenim els taulons, tenim els tubs, les peces per unir-los, i a més observem aquí el detall de posar-ne dos en horitzontal que fan de barana el de dalt i de topall per les cadires el de baix. Tot un detall de seguretat (això a l'obra és molt important). Resumint, que aquest escenari està molt treballat. Demà continuarem amb tant de detall.