26.10.05

Sí que està a nivell

Aquesta foto la recupero però ara quasi sencera. Un dia vaig comentar el detall de com s'"aguantava" o es "subjectava" l'escala a l'escenari. Avui poso l'escenari sencer. Com que una part ja l'havíem vist, podrem dedicar-nos ara a mirar per exemple les potes. El raonament és simple: si el terra no està a nivell doncs retocarem les mides de les potes per solucionar-ho. Si fossin d'aquelles telescòpiques que es poden estirar a voluntat no es notaria res, però si ho hem de fer més artesanalment, es notarà una mica. I avui precisament és aquell dia que ens fa falta la senyera que envolti tot l'escenari. I avui és precisament aquell dia que l'empostissat està a pèl, ensenyant les "vergonyes". Si és que no estarem mai contents. Però si més no els músics no notaran la "baixada" del carrer. I si tot caigués, ja hi ha uns quants contenidors per recollir-ho ràpid, ràpid.