1.2.21

Diari d'un 2n suplent pel 14F. Al·legacions acceptades

 Al·legacions acceptades.

"Por el presente pongo en su conocimiento que en el día de la fecha, se ha acordado la ACEPTACION de la excusa, por Ud. Presentada"

Doncs ja està! Ja he passat de suplent 2n a ex-suplent 2n. La Secretària de la Junta (Electoral de Zona d'Arenys de Mar) m'ha adreçat una comunicació en els termes abans esmentats. És a dir, que el proper 14F no he d'anar a la constitució de les meses electorals a les 8 del matí a veure si em toca passar-m'hi el dia. Com deia aquell: "Prueba conseguida!"

En descàrrec meu, i ho dic de cara als més escèptics, he de dir que en el meu escrit d'al·legacions no hi deia cap mentida. Potser, o probablement, en unes altres eleccions fetes en condicions normals el meu recurs no hagués estat acceptat, per massa just, però aquestes eleccions no en tenen res de normal i em considero, en una jornada com aquella, una persona de risc.

Dit això, deixeu-me fer una mica de crítica a la notificació rebuda. En primer lloc, la trobo excessivament curta, concisa, amb poc cos. En segon lloc, considero que les dues comes que han col·locat enmig de la frase estan totalment fora de lloc, no hi calen. La frase es pot llegir de cop i amb l'entonació correcta sense necessitat de cap paradinha. I en tercer lloc.... sisplau, jo no vaig presentar cap excusa, siguem seriosos; vaig presentar unes al·legacions al nomenament rebut. Encara que sigui en castellà, hi entenem una mica, no?

I acabo. A partir de demà aquest diari canviarà el seu nom i es dirà: "Diari d'un ex-2n suplent pel 14F".