9.1.06

Recolliment

Pot semblar un contrasentit el demanar recolliment després d'unes dates originalment religioses. Però potser és el més raonable. Si es fessin estadístiques (que material que sona) de quanta gent viu el veritable sentit d'aquestes dates ens en faríem creus. Per tant deixem avui, primer dia post-festes-vacances, aquesta imatge d'una escala d'una església per que ens porti a la reflexió. Escala estreta, sí, però ja hem fet prou excessos aquests dies. Una mica d'estretor no ens vindrà malament.