20.1.06

La distància


La distància ens dóna molta més perspectiva, tant si parlem d'imatges com si parlem de circumstàncies. No llencem mai la nostra escala particular.