18.1.09

Entre l'1 i el 2 hi ha l'1,5

Porto ja força temps creient en la idea de la web 2.0, i en les seves aplicacions. Em sembla que el concepte de la participació en aquest món de la xarxa és i serà una de les bases del desenvolupament social.
Però el que cal veure com funciona és aquest pas de l'1.0 al 2.0. De quina manera puc jo convèncer a algun empresari, per petit que sigui, que ha de donar aquest pas?
Fins el dia d'avui encara no m'he atrevit a plantejar als responsables de l'empresa on treballo que podríen evolucionar en aquest sentit. Que podríen intentar apostar, per exemple, en el trinomi blog-twitter-facebook, per començar, i mirar com, sense "arriscar" pràcticament cap euro, la seva marca va circulant per aquestes noves autopistes.
Però és que realment els camins que porten a aquesta nova via ni jo mateix els veig gens fàcils. Són transitables, sí, hi són, sí, però l'aposta, vista des de fora, des de la novetat, no és fàcil.
I, segur que no és casualitat, he anat veient que tots aquests dubtes no els tinc jo des de la meva simple posició, sinó que els constato entre gent d'importància contrastada.
L'aposta, abans d'arribar al 2.0 potser seria passar per l'1.5.
Ser 2.0, no ens enganyem, sembla prou fàcil des de la teoria o des de la "barrera". Però els que han de donar el pas, els que han de posar les marques i els que han de deixar sobre la taula la inversió són, majoritàriament, uns altres.
Cal donar-los facilitats i treure exigències i presses. El que importa és que evolucionin des del'1 i arribin, quan abans millor, a l'1.5. A partir d'aquí, el camí, serà molt més planer.