16.1.09

Composició

Hi ha dies en què tot el que et passa, tot el que et rodeja, tot el que planeges i planifiques, el que intueixes, el que desitjaries dir o fer, tot, es va movent al teu voltant sense acabar d'agafar cap posició concreta.
(És més difícil d'explicar que de patir...)
Aquests dies, tot es transforma en una composició, en una mena de collage.

Cap comentari: