16.1.09

Composició

Hi ha dies en què tot el que et passa, tot el que et rodeja, tot el que planeges i planifiques, el que intueixes, el que desitjaries dir o fer, tot, es va movent al teu voltant sense acabar d'agafar cap posició concreta.
(És més difícil d'explicar que de patir...)
Aquests dies, tot es transforma en una composició, en una mena de collage.