3.12.05

És per pujar això?

Quan he parlat dels cors de les esglésies he ensenyat imatges d'escales més aviat estretes, que de fet ho són per lògica constructiva (no em queixo). Però al mirar aquesta fotografia d'avui no tinc clar si l'aigua i el full parroquial són per anar amunt o per entrar a l'església, o potser per sortir. Ja podria ser que els que necessiten més l'aigua beneïda siguin els músics que no pas els feligresos, però això de "la fulla de missa", millor que no ho agafin per pujar, que després no estan pel que han d'estar i els oficis surten com surten (però surten bé, no?)