6.11.05

Això ve de sempre

Els diumenges m'estic acostumant a posar una foto "històrica". És qüestió d'agafar algun llibre i alguna cosa cau. Aquesta és de 1972 i la cobla és la Selvatana. En aquestes que ja ténen anys em permeto deixar la cara dels músics, a la d'avui alguns encara en actiu. I veiem que la manera d'improvitzar escenaris és ancestral encara que també és la més lògica. Una cavallets i uns taulons (el promig d'un cavallet per músic sembla suficient; és clar que dependrà del gruix dels taulons) i "tira que te vas". Tampoc estic posant el crit al cel perquè ja he dit que em sembla la manera més lògica de muntar l'empostissat, apart del carro o de deixar els músics a terra ferma. Només constato que avui dia la cosa tampoc ha evolucionat tant (en alguns casos). Per cert, em falta foto, però... i l'escala?