19.10.11

Consideracions...

Setze jutges d'un jutjat
mengen fetge d'un penjat;
si el penjat es despengés
es menjaria els setze fetges
dels setze jutges que l'han jutjat

I encara una altra.....

Un chasseur sachant chasser
doit savoir chasser sans son chien