24.9.11

Festa Major i Fira de Calella a Twitter

Enllaços a les etiquetes que s'estan fent servir per seguir a Twitter la Fira i la Festa Major de Calella:

#fmcalella


#firadecalella


#firacalella

#festamajorcalella