20.3.09

Participació... i Calella (I)

Des de que vaig decidir obrir un grup al Facebook anomenat "Propostes per a la Riera Capaspre" que, d'alguna manera, qüestionava l'Ajuntament, i també els partits polítics en general, sobre la manca de processos participatius i de debat en temes importants per a la ciutat, que només sento a parlar de participació. Que si Calella té una llarga tradició participativa, que si tenim un Consell de Participació i Convivència, el Pla de Participació, entitats que participen en un munt de Consells, reunions, exposicions, trobades, etc. Aquest mateix cap de setmana, sense anar més lluny, s'han convocat uns Tallers de Prospectiva per parlar sobre el turisme que tots volem.
Doncs si el nostre govern local s'omple tant la boca amb la paraula participació, com és que a mi em segueix semblant que tenim un greu problema en quant a la participació directa dels ciutadans a les decisions de projectes importants?
I per què vaig notar tant en una tertúlia radiofònica que parlava sobre aquestes Jornades i sobre la xarxa Consensus que hi havia una apreciació clara que tot això no acabaria servint per a massa?
I sense anar més enllà, per què, si realment hi havia hagut tanta intervenció, l'activitat d'aquell grup del Facebook va acabar en la presentació d'unes al·legacions al Projecte d'ordenació de la Riera Capaspre, desestimades en un Ple extraordinari, però discutides i tingudes en compte parcialment?
On rau aquesta diferència d'apreciació sobre un mateix concepte?
Doncs, probablement, en l'accepció del significat de la paraula participació que agafem.
Mirant el diccionari veiem que "participar" vol dir: 1.Tenir part en una cosa, prendre part i 2.Comunicar, donar notícia. I a mi em sembla que l'Ajuntament, si és que personalitzem, té en compte tres d'aquestes accepcions i que jo a la que hi dono el principal significat és a la que faria quatre.
Si un projecte es presenta a una reunió a la que assisteixen deu entitats locals, podrem parlar de prendre part, comunicar i donar a conèixer, però no sempre, o millor dit quasi mai, podrem parlar de tenir-hi part. La majoria de vegades aquests Consells esdevenen una mena de senat representatiu d'entitats i associacions que el que fan és participar, com a sinònim d'assistir, a presentacions públiques d'idees i projectes.
Quants dels seus socis i membres (amb perdó) arriben a conèixer i a debatre cap d'aquells projectes? Millor que no ens ho plantegem...
Les Administracions Públiques haurien de tenir entre les seves prioritats l'aconseguir que la ciutadania s'impliqués directament en el disseny i la confecció dels diversos projectes municipals que conformaran el teixit de la mateixa ciutat.I si no és així, és aleshores quan la societat civil i els ciutadans particulars han de prendre la seva iniciativa.
----------------
(seguirà)
Publica un comentari a l'entrada