23.3.09

Participació, Consensus... i Calella (i III)

En tot aquest tema de la participació, cada vegada que veig que se'n parla oficialment s'esmenta la xarxa Consensus. I què és Consensus?
Doncs, segons la seva pròpia definició, "és una eina tecnològica dissenyada per facilitar i impulsar la informació i la participació ciutadana a través d'Internet en el món local; és l'espai de participació a Internet dels governs locals".
Però a la realitat, quins efectes n'hem vist fins avui?
Bé, personalment, jo diria que és... una mena de... desert?
Quan vaig conèixer l'existència d'aquesta xarxa m'hi vaig apuntar desseguida (el 28 de desembre de 2008, curiosa data) i des d'aleshores puc dir que he rebut uns... més o menys... 0 missatges.
És aquesta la manera d'intentar "estimular la realització d'experiències de participació ciutadana a través d'internet, millorar la comunicació entre l'ajuntament i la ciutadania i oferir espais virtuals per permetre l'organització dels ciutadans"?
De quina manera ha intentat arribar a la ciutadania? Quina és la seva presència a la xarxa? Quina metodologia fa servir?
Sembla ser que actualment s'està en procés de dissenyar un Pla director de Participació ciutadana a Calella. Sembla interessant, molt interessant, però a mi em fa por. Em fa por que no sigui un procés més d'aquells llargs i repetitius de reunir a les entitats locals, uns quants tècnics especialistes vinguts d'alguna diputació, unes quantes persones de bona voluntat, convocar unes quantes reunions cada vegada més espaiades en el temps i arribar al final amb un dossier molt ben redactat i poc ressolutiu.
I mentres tant la xarxa, la de veritat, haurà anat avançant a tota velocitat i la ciutadania haurà buscat els seus canals d'expressió propis, és a dir, haurem perdut un temps molt valuós.
De tota manera, com que el company Jordi m'ha recordat que el proper 17 d'abril se celebrarà un fòrum sobre aquest Pla director de Participació, jo intentaré apuntar-m'hi, intentaré escoltar i intentaré donar els meus punts de vista.
I, si més no, ho faré perquè he vist a la documentació (pàg. 6 i 7) que es farà amb la tècnica del "cafè-diàleg", una tècnica introduïda pel norueg Kirsten Paaby (veure theworldcafe.com), i que es suggereix que el refrigeri de les taules vagi a càrrec de l'Ajuntament de Calella (sic).
(Adjunto una imatge d'unes escales ben consensuades)