4.11.11

Abans i després ... d'una escala

Tots tenim un passat, un anterior, un present, un demà, un ves-a-saber-quan, un després.... un futur?