17.2.12

Pla de Transparència, Informació i Participació

L’evolució actual de la societat de la informació i de l’ús de les noves tecnologies ha portat al ciutadà a una major exigència quant a l’accés a tota aquella informació que ell considera seva i, que en una valoració final, ell és el propietari. Les diverses administracions, i d’una manera especial l’administració local, l’Ajuntament, dipositàries de tota aquesta informació haurien de ser cada dia més properes als seus administrats en aquest sentit”.
A partir d’aquesta introducció, des d’Entesa per Calella hem preparat el Pla de Transparència, Informació i Participació que pretén que el ciutadà pugui tenir accés al màxim d’informació d’una manera clara, senzilla i entenedora.
El procés de realització d’aquest Pla passa per sis objectius concrets:
  • Creació d’una web municipal més social
  • Obertura de dades
  • Participació en xarxes socials
  • Atenció a la veu del ciutadà a les xarxes
  • Creació de plataformes de participació
  • Foment de la participació interna al propi Ajuntament.
Amb la implementació d’aquests punts es podrà lograr, entre d’altres coses, obrir a l’opinió dels ciutadans les informacions aparegudes a la web, donar a conèixer en detall els Pressupostos Municipals amb un seguiment continuat del seu resultat, per capítols, àrees, programes o campanyes, conèixer informes i estadístiques generats o rebuts per l’Ajuntament, tenir accés a la informació de despeses en sous de polítics, funcionaris i contractats, veure publicats els criteris de contractació i elecció de proveïdors amb el seu detall o les dades i informacions estratègiques del funcionament de les activitats econòmiques locals, com llicències, dades de mobilitat, neteja, reciclatge, mesures de trànsit, geo-localització d’empreses, serveis, punts culturals, esportius, centres d’ajuda social, etc.
Així mateix la participació en xarxes socials i l’atenció a tot allò que s’està dient i comentant sobre la ciutat, fomentarà una major col·laboració i implicació de la ciutadania amb l’activitat de l’administració.
Finalment, la creació de plataformes on publicar, comentar i discutir propostes legislatives surgides tant de la ciutadania com dels mateixos òrgans de l’Ajuntament.
Tot aquest procés ha de ser continuat i constant a partir de tot allò que ja existeix actualment fins arribar a la consecució de la màxima transparència en quant a la informació i una participació real, sincera i còmplice del ciutadà amb la seva administració més propera.
------------------------------------
*Pla de Transparència, Informació i Participació