6.4.11

El preu de la independència

Som conscients a dia d'avui de quina és la força que té el sistema de partits polítics en quant a la gestió del mateix procés democràtic?
Coneixem la dificultat que té l'anomenada societat civil per entrar en aquest joc?
Hauria realment de seguir els mateixos patrons d'actuació?
Com encaixa un independent envoltat en una lluita de partits?
El preu per mantenir la independència és elevat. Elevat i no valorat.
Pot seguir sent considerat independent aquell que accepta les normes que estableixen aquells partits i les respecta?
Quin és, al final, el cost de la independència personal?