27.12.10

Un any de Riera

Avui fa un any de la inauguració de la remodelació de la Riera Capaspre. Podem dir doncs que, d'una manera simbòlica, avui fa un any que Calella té una nova entrada, una nova porta, una arteria, un esdpai de nexe i unió del casc amb l'anomenada zona hotelera, que ha fet replantejar i revitalitzar una part del moviment econòmic dedicat a l'oci i al turisme.
Aquesta Riera és un espai que els mateixos calellencs encara estem païnt. No la coneixíem així. I el mateix passa amb tots aquells que hi tenen un negoci muntat. La gestió que en facin serà determinant tant per al futur de la Riera com per una bona part del desenvolupament comercial i turístic de Calella. I uns quants sembla que així ho han entès.
L'altra part de la feina l'ha de fer l'Ajuntament i l'Administració. Ells han de vetllar per aquella gestió que dèiem, per la bona gestió. I aquí hi ha feina. La seguretat, el civisme i, principalment, la conservació i la neteja, són vitals. I en aquests punts s'ha de ser molt exigent: un repàs de com està el terra a la vora dels contenidors o la "ditxosa" línia despintada del carril bici en són uns exemples.
Personalment seguiré pensant que el disseny del vial central podia ser diferent... Entre les taules de les terrasses i les cases hi ha quedat el mateix espai de l'antiga vorera; i entre el carril bici, aquelles pedres encastades a terra i els esglaons del desnivell tampoc hi resulta un gran passeig, sobretot si ho comparem amb el que queda a l'altre costat.
Però l'explicació és que tècnicament no podia ser d'una altra manera... Permeteu-me dubtar: avui dia no hi ha gairebé res impossible. Una altra cosa és el seu cost.... però aquest no és mai l'argument.
Bé, felicitem-nos: la Riera ja té un any! I aquesta Riera ens ha de donar moltes alegries!
Només una petició: que ningú es pengi la Riera com una medalla.