8.12.10

Deu mil hores

"Creadors  EN RESIDÈNCIA als instituts de Barcelona posa en contacte l'art contemporani amb els estudiants de secundària, generant noves formes i contextos de creació. "
Salvador Juanpere EN RESIDÈNCIA a l'Institut Infanta Isabel d'Aragó.
"Deu mil hores" al Nivell Zero de la Fundació Suñol.
Fins l'onze de desembre.