4.10.12

Reflexions al final del dia

Després del segon dia de vaga (indefinida), després d'una assemblea informativa on s'han plantejat les possibles sortides de l'empresa i del nostre futur laboral, després de conviure amb la realitat dels companys i... després d'assistir al Ple Municipal, permeteu-me la següent reflexió:

Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, disset, divuit, dinou, vint, vint-i-un, vint-i-dos, vint-i-tres, vint-i-quatre, vint-i-cinc, vint-i-sis, vint-i-set, vint-i-vuit, vint-i-nou, trenta, trenta-un, trenta-dos, trenta-tres, trenta-quatre, trenta-cinc, trenta-sis, trenta-set, trenta-vuit, trenta-nou, quaranta, quaranta-un, quaranta-dos, quaranta-tres, quaranta-quatre, quaranta-cinc, quaranta-sis, quaranta-set, quaranta-vuit, quaranta-nou, cinquanta, cinquanta-un, cinquanta-dos, cinquanta-tres, cinquanta-quatre, cinquanta-cinc, cinquanta-sis, cinquanta-set, cinquanta-vuit, cinquanta-nou, seixanta, seixanta-un, seixanta-dos, seixanta-tres, seixanta-quatre, seixanta-cinc, seixanta-sis, seixanta-set, seixanta-vuit, seixanta-nou, setanta- setanta-un, setanta-dos, setanta-tres, setanta-quatre, setanta-cinc, setanta-sis, setanta-set, setanta-vuit, setanta-nou, vuitanta, vuitanta-un, vuitanta-dos, vuitanta-tres, vuitanta-quatre, vuitanta-cinc, vuitanta-sis, vuitanta-set, vuitanta-vuit, vuitanta-nou, noranta, noranta-un, noranta-dos, noranta-tres, noranta-quatre, noranta-cinc, noranta-sis, noranta-set, noranta-vuit, noranta-nou i... cent...
De moment.