21.3.12

Escala i ascensor (Joan Brossa)L'ascensor
és un mecanisme
que serveix per a pujar
i baixar persones i coses
d'un nivell
                 a un altre.

L'escala és un seguit d'esglaons des d'un
nivell a un altre que permet
pujar
          i baixar caminant

(21 de març, Dia Internacional de la Poesia)