1.5.13

El parany de la IP

(...i parany rima amb ...any**)
El divendres passat vaig llegir que el proper dia 9 de maig es convocarà a Calella el Ple extraordinari que ha de tractar de la construcció de la futura Escola Salicrú a la Fàbrica Llobet-Guri.
El febrer l'AMPA de l'Escola havia anunciat que iniciava una recollida de signatures per impulsar una Iniciativa Popular (IP) que forcés el plenari de l'Ajuntament a pronunciar-se definitivament sobre el trasllat a la Fàbrica de l'escola.
Una IP és un procés de participació ciutadana que preveu el Reglament Orgànic Municipal pel qual un grup de veïns poden presentar propostes que hauran de ser debatudes en el Ple, sempre que vinguin avalades per un número determinat de firmes i que es compleixin un seguit de condicions. És important remarcar que l'article 101 especifica clarament que "les signatures hauran de ser legalitzades davant notari, o el secretari de l'Ajuntament", és a dir, d'una manera presencial de tots els firmants.
Quan en el seu moment, febrer de 2012, CiU va anunciar el compromís de la Generalitat en la construcció de la nova Escola Salicrú a la Fàbrica Llobet-Guri, quedava clar que això exigia la confirmació del Ple
municipal ja que hi havia en el futur projecte unes afectacions en volums i usos de la Fàbrica. Aquest punt va ser esgrimit per l'oposició des d'un principi per recordar al govern de CiU (8 regidors de 17) que, en algun moment, es necessitaria la complicitat d'algun altre grup. Això, que sembla tan bàsic, el consens davant un tema de ciutat tan important, ha sigut ignorat des d'un bon principi sobretot per part del mateix govern que no ha potenciat ni el debat ni la discussió del procés. Els tacticismes polítics han emmascarat des del primer dia tots els argumentaris.
Aquesta "amenaça" de l'oposició sobre CiU va iniciar  una estratègia del govern que passava per trobar el com i el qui feia la pressió sobre els tres grups. Del primer dia ja va quedar clar que el debat era "l'Escola a la Fàbrica o no hi ha escola" i, per tant, "o estás a favor de Can Llobet o estàs contra Calella". I aquest debat, CiU l'ha traspassat a l'AMPA. Els pares han sigut i són els encarregats, conscientment o inconscientment, de desgastar l'oposició i, en especial, el PSC i en Josep M. Juhé.
La presentació de la IP ha sigut el següent pas determinant. L'AMPA va presentar més de 700 firmes (en tenen més de 1.000) per avalar aquesta petició d'un Ple que debatés la ubicació definitiva. Aquestes signatures, afirmava la mateixa AMPA, només esperaven la "validació" de la Secretaria de l'Ajuntament i, segons sembla ser fins a dia d'avui, no estaven legalitzades com exigeix l'apartat 2 de l'article 101 del ROM, la qual cosa impossibilitaria i impossibilita la seva acceptació i, conseqüentment, la convocatòria del Ple a partir d'aquest supòsit.
Per què, doncs, si tot això és tan evident, no s'ha posat sobre la taula fins avui (i avui tampoc)? Per què CiU no havia convocat un Ple tan important si en tenia la possibilitat? Per què no ho ha fet l'oposició? Per què l'AMPA ha iniciat un procés que sabia que no podia prosperar? O no ho sabia? Qui ho sabia i "s'ha amagat" la informació? I no em direu que els regidors, del primer a l'últim, no tenen l'obligació de saber, o preguntar, què implica la utilització del ROM?
Resposta: CiU no ha mogut fitxa perquè ha traspassat la feina a l'AMPA i l'oposició tampoc perquè no van junts en el tema i, al final, tant el PP com ERC ja han dit que per ells no es deixarà de fer l'Escola a la Fàbrica. I, no ens enganyem, aquest tema desgasta molt, políticament....
Una vegada fet l'anunci de la convocatòria del Ple, quan encara no és públic com se salva la situació i, evidentment, no es pot tramitar la IP, el més lògic és que aquesta convocatòria es faci des dels partits (des de CiU, des d'uns quants, o des de la mateixa Alcaldia) i fent una petita "pirueta" s'agafi l'esperit de la moció de l'AMPA i així es doni una imatge de certa (falsa) unitat... La imatge, sempre la imatge....

Corolari final: En tot aquest procés la IP s'ha convertit en un parany (...que rima amb ...**) en el que s'ha utilitzat l'AMPA per aconseguir unes finalitats purament polítiques. L'Escola només és l'excusa per aconseguir un nou èxit d'imatge i una nova passada per sobre els partits de l'oposició, els quals han jugat un paper ben galdós. I a mi m'indigna aquesta utilització matussera que es fa des del poder. Un tema que des del primer dia hauria d'haver sigut de debat, diàleg, consens, transparència i participació ha quedat en un monòleg i en un procés d'entronització personal.